Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


 

VÍTÁM VÁS 

 

NA MÝCH SOUKROMÝCH STRÁNKÁCH,  

KTERÉ SI ZA DOBU SVÉ 

EXISTENCE PROHLÉDLO PŘES

363 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ

ZE VŠECH KOUTŮ ČR I SVĚTA.

JMENUJI SE PETR KULIČKA

A BYDLÍM V  ČESKÉ TŘEBOVÉ

VE ČTVRTI U KOSTELÍČKA SV.KATEŘINY.

DOZVÍTE SE TADY NĚCO MÁLO      

O MNĚ, MÝCH AKTIVITÁCH A ZÁJMECH   ...

FACEBOOK - najdete mne pod mým jménem a příjmením

_____________________________________

18.1.2017

AKTUÁLNÍ TÉMA:

V současné době bylo zasláno odvolání ke KÚ Pardubice proti zamítnutí ( ze strany MÚ odboru výstavby) obnovení stavebního řízení přestavby čp.254 vedle rotundy sv.Kateřiny ...

Nabízím zajímavé srovnání. Není pochyb, že náš kostelíček sv.Kateřiny v Č.Třebové je východočeská perla mezi našimi památkami.

Přestavba čp.254, tzv.sirotčince by se možná někde i vyjímala. Když ale vyfotíte obě stavby tak, jak nyní stojí, je to zkrátka HNUS ! ...

Členové petičního výboru a účastníci staveb.řízení dělají stále vše pro to, aby se to změnilo!

Během září, října i listopadu proběhla řada jednání, byly popsány stohy papíru, tak snad to nebude zbytečné. Naděje, jak se říká "umírá poslední"...

1.-rotunda.jpg

 

 

 

 

 

 

 

2.-prestavba-cp.254.jpg

 

 

 

 

 

 

3.obe-stavby-dohromady.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva z jednání zastupitelstva města Č.T. dne 24.10.2016

V závěru jednání  se v diskuzi ještě jednalo o problematice přestavby domu u rotundy a problémů s tím spojených.

JUDr. Martin Netolický poukázal na to, že v materiálech, ve kterých se odpovídá petentům, je často zdůvodnění vztaženo ke komisi městského architekta, která jedinou složkou samosprávy, která se problematikou stavebních změn ve městě zabývá. Jinak stavební řízení probíhá na samosprávě zcela nezávisle.  

To je pro hejtmana Martina Netolického důvod, aby se změnilo složení komise městského architekta tak, aby zde byli především odborníci a nikoliv jen zástupci volebních stran zastupitelstvu. Tím by se pro příště mohlo předejít obdobným problémům. Přestože má  komise městského architekta dle svého statutu v podstatě možnost vydávat jen tzv. doporučení, bývá mu ve stavebním řízení dávána velká váha.

I proto by bylo výhodné, kdyby se jednalo především o názor odborníků, politické hledisko zde může být spíše na  škodu...

 

ČLÁNEK DO LISTOPADOVÉHO ČÍSLA (11/2016) ČESKOTŘEBOVSKÉHO ZPRAVODAJE:

Petice proti přestavbě domku čp. 254 u rotundy úspěšná !

Petice, která požadovala, aby byl obnoven původní tvar a výška střechy (valba), byly upraveny střešní lodžie a bylo vyvoláno nové stavební řízení, byla projednána se vší vážností. Výsledkem je 13ti stránková odpověď MÚ, ze které uvádím alespoň závěrečné pasáže z dohody mezi zástupci petičního výboru a Městem Česká Třebová.

Odbor výstavby - stavební úřad

•    projedná se stavebníkem prezentované účely užívání stavby,

•    projedná se stavebníkem označení objektu štítkem o povolení stavby,

•    vznese dotaz na provozovatele kanalizační sítě k ověření správnosti "Vyjádření č.151/12",

•    vyhodnotí podnět petičního výboru (stížnost na porušování ochranného pásma)

•    vyhodnotí předložené důvody žádosti obnovy ze strany účastníků stavebního řízení.

Odbor životního prostředí vyhodnotí stížnost na porušování ochranného pásma.

Pokud se jedná o zeleň, která způsobuje zastínění pohledu na rotundu sv. Kateřiny, vede v současné době odbor životního prostředí správní řízení ve věci zrušení ochrany památného stromu. Až následně bude možné zahájit řízení o pokácení.

Odbor rozvoje města a investic - orgán státní památkové péče vyzve stavebníka k podání vysvětlení ve věci provedení záchranného archeologického průzkumu.

Rada města se na jednání dne 03.10.2016 seznámila s doplněním žádosti petičního výboru o obnovu řízení a zváží, zda Město Česká Třebová využije práva účastníka řízení a podá žádost o obnovu stavebního řízení u přestavby rodinného domu č.p.254.

 Rada města následně velmi důkladně vyhodnotila, zda skutečně vyšly najevo nějaké neznámé důkazy nebo skutečnosti, na jejichž základě by bylo možné obnovu řízení zahájit a vést nové stavební řízení. Výsledek jednání pak formulovala ve svém usnesení č. 939  z  10. 10.2016, kdy schválila podání žádosti o obnovu řízení ve věci „Stavební úpravy RD  č.p.254,U Kostelíčka, Česká Třebová“ v souladu s důkazy dodanými petičním výborem. 

Obnovením stavebního řízení v této věci se bude zabývat znovu odbor výstavby městského úřadu. Žádost o obnovu řízení podal petiční výbor i nespokojení účastníci stavebního řízení. Je velmi těžké předpovídat dopředu výsledek, lze však předpokládat dlouhý proces. Ať už bude výsledek jakýkoliv, vždy se může proti němu druhý účastník řízení ještě odvolat nebo případně řešit problém dokonce až před správním soudem.

Všichni členové petičního výboru si vstřícného kroku od rady města cení. "Je to jistě také díky tomu, že jsme si s přípravou vlastní petice dali hodně práce, našli skutečné problémy stavby, která není ozdobou lokality u rotundy. A také díky aktivním spoluobčanům", říká Dana Svatošová, členka petičního výboru.

„Získaných 1620 podpisů občanů a návštěvníků města pod naši petici za pouhých 14 dnů má svou velkou váhu. Bylo nám jasné, že majitel a investor – spolek Jeunesse Lumiere, již několik let veřejně propaguje tuto stavbu jednoznačně ke zcela jinému účelu, než byla úřadem povolena. Není bez zajímavosti, že po našem jednání na radnici, byla pozvána k podání vysvětlení na odbor výstavby i předsedkyně spolku Mgr. Helena Johnová. Výsledkem tohoto jednání pak bylo, že webová stránka spolku Přátelé Jeunesse Lumiere byla následně rychle změněna - prakticky "vyluxována". Znamená to, že se změnily i tolikrát prezentované záměry majitelů? Opravdu bylo všechno kolem této přestavby v pořádku?" říká Petr Kulička mluvčí petičního výboru.  

Členka petičního výboru, paní Dana Svatošová ještě dodává "Ceníme si také velké pomoci viceprezidenta Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, z.s. Ing. Martina Kadrmana, který nám pomohl jak konzultacemi, tak i svými zkušenostmi."

Mapa ochranného pásma na starém hřbitově:

odbor-zp_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kulickovy.estranky.cz/clanky/prezentace-zameru-jl---odstraneno-po-3.10.2016.html

12.10.2016 byla natočena a po 18.hod. odvysílána reportáž České televize o rotundě sv.Kateřiny a kontroverzní přestavbě RD čp.254 v Událostech v regionu:

http://www.kulickovy.estranky.cz/clanky/reportaz-udalosti-v-regionech-ct-12.10.2016.html 

Reportáž o rotundě a přestavbě začíná až po 23.minutě v závěru Událostí v regionu:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/216411000141012-udalosti-v-regionech/

NÁVRŠÍ S ROTUNDOU SV.KATEŘINY

V ČESKÉ TŘEBOVÉ V MINULOSTI:

zamosti--4--1-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Všimněte si, jak vždy citlivě bylo přistoupeno k tomu, aby dominanta - rotunda, byla dobře vidět :-)

zamosti--3--1-.jpg

 

 

 

 

 

zamosti--2--1-.jpg

 

 

 

 

 za 1.republiky

zamosti--1--1-.jpg

 

 

 

 

 

r.1987

most_sochy_1901.jpgmost_sochy.jpg

 

 

 

 

 

r.1901

 

13886497_10204971438804531_6217229504747212910_n.jpg

 

A to je letos, r.2016 !

___________________________

DOBRÁ ZPRÁVA - odbor výstavby MÚ Č. Třebová pozval na 8.listopadu 2016 účastníky st. řízení k zahájení řízení o obnově stavebního řízení přestavby domu čp.254, zastiňujícího rotundu sv.Kateřiny, na základě žádostí, které jsme podali ...

wp_20161024_15_46_26_pro.jpg

Další zpráva je, že bylo povoleno vyjmutí vzrostlého zeravce východního ze skupiny památných stromů a jeho pokácení, nebude tak nadále z jižní strany clonit zvonici a rotundě..

____________________________________

Děkuji všem, co přišli besedovat před MÚ, účast předčila očekávání :-)
Děkuji také těm, kteří se přišli podívat i na veřejné zasedání rady a zastupitelstva města a případně přednesli své názory a otázky !
Nyní zpracujeme konkrétní body pro městskou radu, aby mohlo být obnoveno stavební řízení ve věci přestavby domu čp.254, necitlivě zastiňující naši rotundu ...
Při hlasování se naprostá většina ( 19 zastupitelů) vyjádřila pro, proti byl jeden a 4 se zdrželi hlasování..

Pozn. Zastupitelstvo nehlasovalo o tom, zda se obnoví nebo neobnoví stavební řízení. To může učinit pouze stavební úřad, coby vykonavatel státní správy, ne zastupitelstvo, jako samosprávný orgán. Zastupitelstvo pouze dalo zmocnění radě, aby zvážila, zda se jako účastník stavebního řízení připojí k žádosti o obnovu řízení.

PROBĚHLA:

VEŘEJNÁ BESEDA

 

OBČANŮ

 

„PŘESTAVBA

 

U ROTUNDY“

 

V pondělí 26.9.2016 od 15 hod.  

Staré náměstí před MÚ

Zve Vás Petiční výbor a Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR,z.s. 

 

predavani-petice-na-mu-v-ct-9.9--2-.jpg                                                           9.9.2016

Petici spolu s 1600 podpisy a průvodním dopisem odeslali na všechna vybraná kompetentní místa ...

1--9-.jpg

Dne 8.9.2016 po prozatímním odstranění lešení, přestavba "sirotčinceˇ vypadá ještě hrůzněji, něž dosud. Tak toto nám bude strašit a zakrývat naši rotundu sv.Kateřiny ?
Článek pana Mikoleckého z 10.9.2016: 
PÁR POZNÁMEK O AROGANCI, ANEB JAK TO VIDÍ OBČANÉ
Mluví se opět o stavbě u rotundy sv. Kateřiny, kterou by si občané přáli menší a méně nápadnou, takovou, aby více připomínala původní objekt.  Postavilo se však něco jiného a většina lidí to tak cítí, nikoliv sám investor a dárci, kteří svými příspěvky stavbu umožnili. Veřejnost má spoustu svých starostí a tak věnovala tomuto projektu pozornost až tehdy, když stavba vyrostla do výše, kterou nikdo nečekal, a stala se dominantou čtvrti.  To už i sousedé (tedy účastníci řízení) říkali, že dali souhlas k něčemu jinému, že nedostali žádné názorné vizualizace, ze kterých by bylo zřejmé, co se vlastně postaví. Investor získal kulaté razítko a tím i přesvědčení, že nyní již  má vystaráno. Budou-li peníze - a ty se opravdu podařilo zajistit v obdivuhodné výši - tak vznikne moderní a vybavené zázemí rotundy, které tu léta chybělo.. Píše se to v otevřeném dopise zastupitelům: "Spolek Přátelé Jeunesse Lumiere z.s. přestavuje tento dům mimo jiné s tím záměrem, aby v části domu vzniklo zázemí sloužící pro významnou kulturní památku, rotundu svaté Kateřiny, která v současné době žádné podobné prostory nemá. V rotundě se nekonají jen církevní obřady, pořádají se zde koncerty (např. v rámci Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka), během letních měsíců je v rotundě šest dní v týdnu přítomen průvodce z městského muzea, v rámci Jabkancové pouti je v kapli celodenní program pro širokou veřejnost, počítá se s programem také při Noci kostelů atd. A při všech těchto akcích nemají ani pořadatelé či účinkující, ani účastníci možnost použít toalety, není zázemí pro občerstvení, chybí šatna apod." O jakou aroganci se tedy jedná?  Možná to ze strany investora a dárců tak nikdo necítí, je to více problémů najednou. Stavební  řízení bylo vedeno na stavbu rodinného domku a místo něho se postavilo něco jiného, tedy "zázemí rotundy s daleko širším (převažujícím) využitím". Je tedy opravdu vše v souladu s pravomocným stavebním povolením?  Proběhla také jednání o tom, zda by přece jen neměl investor ustoupit a alespoň minimálně vyjít vstříc připomínkám veřejnosti, snížit jihozápadní štít alespoň na "polovalbu" i se zajištěním finanční kompenzace na tuto práci.  Odpověď: nelze -  máme pravomocné stavební povolení, nebylo by to ekonomické, zdrželo by to stavbu, stejně by to připomínky veřejnosti neuspokojilo....  Škoda, dvakrát škoda. Třeba právě proto vznikla nedávná petice, která za 14 dnů nashromáždila 1600 podpisů a mohlo by jich jistě být i více. Ale nejde o počty. Spíš o nespokojenost s tím, že vůbec byla tato stavba povolena, že jsme si tu patálii zavinili sami a  také o nespokojenosti s arogantním přístupem.  Zmíněné stavební povolení totiž obsahuje řadu podmínek, které při stavbě nebyly a nejsou dodržovány. Jistě realizovat na takovém místě za stísněných podmínek náročnou stavbu není jednoduché a nelze to dělat bez dohody s okolím i s veřejností. Vždyť přece celý záměr a cíl akce je orientován k veřejnosti.

6.jpg

Pro veřejnost zde platí jiné povinnosti - viz návštěvní řád a nevkusné tabulky na brance a vstupní bráně. Neplatí ale  pro vyvolené, kteří si mohou bránu otevřít kdy chtějí a přijet autem až k přestavovanému domu, i když to "pravomocné" stavební povolení přísně zakazuje. Jde o princip, o dohodu, a ta se nepodařila.

14333218_10205216643014483_5827095289545343443_n.jpg

Petice bude posouzena dle petičního zákona, nebudeme předbíhat.

Je to silné podpůrné veřejné stanovisko pro účastníky stavebního řízení, kteří trvají na splnění svých požadavků. Petice také obrátila pozornost občanů města  k naší cenné kulturní památce a celému areálu rotundy sv. Kateřiny, kde lze pro zlepšení stavu areálu starého hřbitova udělat mnohem více než vyvěsit současný návštěvní řád. Jsem trochu rozpačitý z poněkud odtažitého stanoviska vedení města, které bylo publikováno např. v Orlickém deníku. Zatímco hejtman Martin Netolický se snažil najít cestu k dohodě a shodě úřadů s investorem na některých minimálních ústupcích (a přes velkou snahu neuspěl), tak dále pokračuje alespoň ve snaze vyhlásit kolem naší cenné památky ochranné pásmo, tak starosta města Jaroslav Zedník tomuto návrhu příliš nerozumí a bude zkoumat, jaký bude dopad takového opatření na stavebníky a majitele  okolních domů.

Věřím, že jistě k nějaké dohodě nakonec dojde, dojde i k úpravě zeleně na městském hřbitově, novému osvětlení rotundy a úpravě informačního systému ve městě. To vše by mohlo opět napomoci tomu, že tato naše památka bude opět zřetelná pro návštěvníky, ale také i pro samotné Třebováky. Protože sběr podpisů pod petici současně také ukázal, že  část mladší generace o "nějaké rotundě" vlastně nic neví. Milan Mikolecký

Dopis panu MIkoleckému z 11.9.2016:

 Dobrý den, pane Mikolecký,
                 naprosto souhlasím s každým slovem ve Vašem článku o aroganci. Skutečně u nás arogance má v mnohém hlavní slovo a mnoho lidí ji využívá k upevnění své moci.  Co ale nemohu pochopit, jak může člověk povolaný k tomu, aby nás učil úctě k zemřelým a který se (doufám) modlí modlitbu "Odpočinutí lehké dej jim Pane..." vjet autem na bývalý hřbitov, v jehož zemi jsou ještě ostatky našich předků. To už není jen arogance, ale naprostá ignorace toho, co učí, nebo by učit měl. Vím, že park u rotundy už oficiálně není hřbitovem, že je parkem, ale všichni víme, že v jeho zemi zůstalo mnoho ostatků v nevyzvednutých hrobech a že bychom se k nim měli chovat s úctou. Jezdit po jejich kostech autem mi ale příliš uctivé nepřipadá. A to nemluvím o tom, že ani v parku by se auto k přepravě osob používat nemělo. To je sice již z jiného soudku, ale k základnímu vychování to snad také patří.
                                                         Iva Stolínová

:

Článek na iDNES.cz : http://pardubice.idnes.cz/petice-za-viditelnost-rotundy-dzf-/pardubice-zpravy.aspx?c=A160905_164124_pardubice-zpravy_jah

Vyjádření hejtmana pardubického kraje - ZDE:

http://www.kulickovy.estranky.cz/clanky/aktualne-z-facebooku.html

___________________________________________

PETICE  PROTI  PŘESTAVBĚ U ROTUNDY:

http://www.kulickovy.estranky.cz/clanky/petice-proti-prestavbe-domu-u-rotundy.html

V současné chvíli máme již 1600 podpisů a možnost podpisu byla po předchozím upozornění ukončena! Petice bude v nejbližších dnech odeslána na všechna příslušná místa...

Zákon výslovně stanoví, že ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno ani nesmí být jeho výkon nikomu na újmu. To mj. znamená, že petici může podepsat i občan mladší 18-ti let, který je schopen dostatečně chápat objem a míru informací v petici.

 

Námitky památkářů v minulosti:

http://www.kulickovy.estranky.cz/clanky/namitky-pamatkaru-k-rekonstrukci-domu-cp.254-u-kostelicka-byly-vazne.html

 

Z dopisu st.památkového ústavu:

http://www.kulickovy.estranky.cz/clanky/dopis-narodniho-pamatkoveho-ustavu-pardubice.html

ROZHLASOVÝ POŘAD O ROTUNDĚ  - pro poslech klikni - ZDE:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2512094

Původ jména TŘEBOVÁ:  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3

Zmizelá Česká Třebová - Robovi (moji předci) u rotundy sv.Kateřiny:   http://www.kulickovy.estranky.cz/clanky/robovi-u-kostelicka-sv.kateriny.html

Náš starobylý kostelíček,

rotunda sv. Kateřiny

a její zastínění

Krásná rotunda sv.Kateřiny,nejstarší a nejcennější památku Vých.Čech, náš milovaný kostelíček, nyní bohužel zastínila odporná přestavba sousedního sirotčince (viz foto)

Foto: L.Šich

                            září 2016               Foto: Lad.Šich

kostelicek.jpg                                                                         16.4.2016               Foto: Vl.Hampl

Zástupce investora přestavby sirotčince H.Johnová tvrdila, že přes tím stejně rotunda od města nebyla vidět. Tato fotografie dokazuje, že tomu tak nebylo. Na tomto záběru z jara 2016 je střecha sirotčince sundaná...aneb, jak by to vypadalo, kdyby přestavba nepřekážela vůbec !

 

13876214_10205022086510692_4297458440488415852_n.jpg

 

13906965_10205022088630745_8941821300174950708_n.jpg

Stavba v podobě nízké chalupy tu byla už dávno, býval zde "Sirotčinec", ale nyní se stavba zvýšila, doplnila o "moderní" mansardy a vznikla nová českotřebovská dominanta.

13886497_10204971438804531_6217229504747212910_n.jpg

Jak to mohly kompetentní orgány (stavební odbor města, památkáři) povolit? To mi hlava nebere !                                    

Jako kdyby v Praze, před Hradčany postavili panelák 


Více info najdete na stránkách českotřebovského zpravodaje:
http://www.zpravodaj.probit.cz/index.htm...

Rerportážní videa:

Reportáž ČT k zastínění kostelíčka sv.Kateřiny v Čes.Třebové odpornou přestavbou bývalého sirotčince, kterou má "na svědomí" investor a řádová sestra Helena Johnová (na úvodním snímku)...

https://www.youtube.com/watch?v=iArSIy-v_TE

 

dobove-vyobrazeni-rotundy-jako-dominanty.jpg

 

Z čt zpravodaje z jeho el.podoby (http://www.zpravodaj.probit.cz/) článek paní Ivy Stolínové

Projekt v současné podobě nelze doporučit

Vážený pane Mikolecký, po shlédnutí záznamu z televizního natáčení královéhradeckého studia ze dne 17.8.2016 bych se ráda, doufám, že už naposled, vyjádřila k přestavbě domu U Kostelíčka 254. Všechny, kdo mě neznají, chci upozornit, že nejsem ani architekt, ani historik umění, že jsem jen občan, který má rád svoje město a jen nerad se dívá, jak se s jeho nejstarší a jistě i nejcennější památkou neuctivě a přezíravě zachází.
Záznam z natáčení jsem si pustila několikrát a je mi jasné, že pro jeho časovou omezenost nebylo možné podrobnější vyjadření zúčastněných z obou stran. Čili celá akce nepřinesla nic nového, jen snad vyjádření pana starosty Zedníka o tom, že ač byla nabídnuta ze strany města kompenzace za určité změny ve stavbě, nebyla ze strany stavitelů přijata, čili k žádným úpravám zřejmě nedojde.
Teď bych se vrátila o několik let zpátky. Během nich byl a je v předsíni rotundy vystaven na nástěnce zamýšlený projekt přestavby bývalého sirotčince. Proč jsem se k němu nevyjádřila již dříve? Prostě proto, že jsem během posledních několika let uvnitř rotundy nebyla a jinde plány k posouzení vystaveny (pokud vím) nebyly. Jsem sice člověk věřící, ale nepraktikující, kostel navštěvuji jen o půlnoční a nebo při koncertech (a to kostel sv.Jakuba), protože chůze do kopce mi při mých problémech dělá velké potíže. Nicméně podobně jako já je na tom s návštěvou rotundy většina občanů města, kteří jsou nevěřící a rotundu při mších nenavštěvují. Kde se tedy měli s plány seznámit? Nevím, jestli všichni věřící, kteří rotundu pravidelně navštěvují, s přestavbou souhlasí, ale jistě se dá předpokládat určitá loajálnost se záměry spolku. A co sousedé? Ti se snad k projektu vyjádřili, nějaké jejich námitky byly prý vzaty v úvahu, ale nebylo řečeno konkrétně které. A že se zlobí, to se jim nedivím, ke každé sebemenší přestavbě musí mít spoustu povolení a tady se jim nad jejich domy tyčí něco, co by si v životě nedovolili v této lokalitě postavit. Vím, že domky sousedů pod rotundou ze strany pohledu z města (sousedé mi snad prominou) nejsou také architektonickými skvosty, ale mají jednu přednost, jsou skromné a nesnaží se na sebe upoutat pozornost.
NPÚ ÚOP se k zamýšlené přestavbě vyjádřil takto : „Projekt v současné podobě nelze doporučit k realizaci, neboť by došlo k výraznému ohrožení společenského uplatnění památky“. A tady mi rozum nebere jednu věc – jak je možné, že církev nerespektuje dané rozhodnutí, (i když se nejedná o výslovný zákaz), tím spíše, že zmíněnou památkou je také církevní stavba (i když nyní v majetku města), která je svým stářím a krásou jistě hodna úcty a obdivu.
Ano, spolek rekonstruující bývalý sirotčinec má také bohulibé záměry, ale nestačila by pro ně stavba méně monstrózní? Potřebné WC jistě mnoho místa nezabere, velká místnost pro setkávání by snad mohla být menší (jen pro zajímavost, kolik křtů a jiných akcí se ročně v rotundě koná a kolik lidí se jednotlivých akcí zúčastní?). Jistě, záměr pomáhat mladým lidem je bezvadný, ale budou prostory opravdu stále využité, potřebují mladí lidé ke svému rozjímání velká francouzská okna, která na sebe tak upoutávají pozornost? Teď řeknu jen něco z vlastní zkušenosti. Když se potřebuji zamyslet a obrátit se k Bohu, jsem mu vždy nejblíže pod volnou oblohou. Možná by to mladí měli také zkusit, místa v parku kolem rotundy je dost a ticho a klid tam jsou také. Třeba tam najdou více odpovědí na své otázky, než v uzavřeném prostoru. Tím ale nechci poslání spolku zlehčovat, dělají to v dobré víře, jen ten projekt, alespoň zvenku, hodně přehnali. Chtělo to jen víc pokory.
A co se týká barokní věže na gotické katedrále sv.Víta – je gotice stavebně rozhodně blíž, než monstrum před rotundou. A nestíní ji.
Na jedné z městských věží v Berouně byl a je nápis : „Všeho do času, Pán Bůh na věky“. Doufám, že nepěkná stavba před rotundou tu bude jen do času a až ji stáří povalí, znovu se odkryje našim potomkům pohled na náš milý kostelíček. Snad už pak tam nikoho nenapadne nic stavět. 


                                                         Iva Stolínová

 

Další publikované ohlasy na vysílanou televizní reportáž (bez úprav):


1) Průvodkyně na odložení věcí potřebuje velký barák. I do té původní chaloupky by se vešel záchod a šatnička.
Je to absurdní situace. Zedník "chudák" nemůže nic dělat, jen prosit. Je to pokrytec. 
Podle fotek se stromem je navýšení okapní hrany střechy o dvě vrstvy cihel, tedy o 2 x 25 cm = 50 cm. Př pohledu od zídky vypadá navýšení ještě větší, až přes 75 cm, ale je to focené trošku pod jiným úhlem. Jak vysoko je hřeben se dá těžko posoudit. To by mělo být vidět z dokumentace. Vždycky tam má být stávající stav a pak vykreslení nového stavu. Je možné nahlédnout?


2) Ten barák u kapličky je opravdu zhůvěřilost. Nechápu ,jak to mohlo projít .Ta stavba, sama o sobě, by tak špatná nebyla, oni se dneska takovým způsobem navrhují ,,modernizace" starších rodinných domků, ale k té kapličce se ten styl opravdu nehodí. To asi pan architekt chtěl předvést co umí, ale bohužel na nesprávném místě.... ( dnes i špatná reklama je reklama, lidi si sice řeknu,kdo to tam mohl navrhnout,ale časem se na to zapomene,ale on se zviditelnil ......)..Ale divím se,že to památkáři spolkli a teprve tedˇse ozývají , takové dostavby procházejí docela složitým procesem povolování a je otázka ,co vlastně předložil investor k posouzení a co se staví .....ty dálkové pohledy, jak to zapadne do původní zástavby, to se dnes na počítači dá udělat běžně, ne že až to stojí , že se všichni budou divit , jak to tam ,, trčí " a zakrývá dominantu kopce. Asi budete muset do toho dál št´ourat,ale ten váš starosta je nějaký divný,tak on ,, poprosil investora " a nic se s tím nedá dělat? Měli by jste to řešit s těmi památkáři, podle mě v této fázi ještě můžou zasáhnout....

 

A ještě něco z Jihlavy, bylo ve zprávách. V Jihlavě to vyřešili, že průhledy do podzemí, co vypadají na náměstí jako podivná "pařeniště"zlikvidují. My zase máme na náměstí kontejnery. Ty náměstí hyzdí mnohem víc. Turisti se diví a žasnou. Na náměstí to určitě nepatří, jak se to mělo řešit nevím, ale od toho měli být odborníci.

( http://jihlava.idnes.cz/pruhledy-do-po…/jihlava-zpravy.aspx…)

_____________________________________________

STUDÁNKY

Věděli jste, že Pardubický kraj má nejvíc studánek v republice a Česká Třebová a blízké okolí jich má úplně nejvíc? Jen na jejím katastrálním území je jich na 140 !!

např.http://www.estudanky.eu/1580-pramen-na-horach

poslech 10 min.(pan Petr Vomáčka): http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3604520

 

MOJE DALŠÍ  VIDEA

Poslední červencové odpoledne 2016 v mé voliéře s papoušky smiley

______________________________________

Jak chutná aronie: 

 

 

______________________________________

 

Můj QR kód těchto stránek:

 

qr-petr.png

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________


Důležité upozornění !

Vážené kolegyně a kolegové, víte,

že můžete při vytváření školních

výukových programů a prezentací

formou DUMů porušovat autorská

práva? Často tyto fotografie

používáte a není to dovoleno!

viz.např. citace z podmínek

naturfoto.cz:

 

"Zdarma mohou fotografie používat studenti pro své školní úlohy a pedagogové k podpoře výuky, nikoliv však k vytváření honorovaných výukových programů ani výukových programů šířených nad rámec své školy, například prostřednictvím internetu či jiným způsobem - např. DUM."

 

_________________________________

 

Moje kuchařské stránky - klikněte : ZDE

 

CHOV ANDULEK - klikněte: ZDE 

 

Mrkněte také na mé školní stránky:

předloňské www.info3b.estranky.cz

loňské: www.info4b.estranky.cz

Stránky mé třídy:  www.info5b.estranky.cz

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránka minulého šk.roku: http://www.zsprakticka5t.estranky.cz/

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moje malé arboretum 2014 : 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v České Třebové - moje video - klikni ZDE

----------------------------------------------

ZAJÍMAVOSTI :

 Pěkný klip českotřebovské skupiny MADAM: klikni ZDE

 

Super hodiny - klikni ZDE

 

Zachovalá mumie muže, který zemřel před 5000 lety : proklikejte se - ZDE

 

POROD SLONA SKORO V PŘÍMÉM PŘENOSU: http://www.dumpert.nl/mediabase/656611/d1dfcfee/live_olifant_g

 

Talent z Británie Susan Boyle - zpívá opravdu nádherně - mrkněte se na videoklip z YOUTUBE ( klikni na tento odkaz )

 

Zahrejte si milionáře: klikni ZDE

Britain's Got Talent: Shaun Smith - Britain's Got Talent - Show 5

____________________________________________________

.............. Z mé voliéry:

........moje korela - samička: 

 

..............Moje křepelky:

..............Šumná Třebová 1.část............Šumná Třebová 2.část e-

 

 

Fotoalbum

ANDĚLSKÉ TRUBKY ŘÍJEN 2014

Datum: 18. 10. 2014
Fotografií: 16
Složek: 0

ANDULKY 2011

Datum: 8. 7. 2011
Fotografií: 20
Složek: 0

Andulky a korely 2012

Datum: 28. 4. 2012
Fotografií: 9
Složek: 0

Beník s rodinkou

Datum: 8. 9. 2011
Fotografií: 116
Složek: 0

Bývalé třídy

Datum: 13. 11. 2010
Fotografií: 11
Složek: 1

Častolovice 2013 - zámek - malý výlet

Datum: 12. 6. 2013
Fotografií: 64
Složek: 0

Dcera Káťa

Datum: 13. 11. 2010
Fotografií: 16
Složek: 3

Dcera Petruška

Datum: 26. 2. 2013
Fotografií: 1
Složek: 0

Jabkance z České Třebové

Datum: 29. 11. 2010
Fotografií: 1
Složek: 0

Jabkancová pouť- 2011

Datum: 19. 11. 2011
Fotografií: 10
Složek: 0

Koupání

Datum: 13. 11. 2010
Fotografií: 9
Složek: 1

Koupání 2014 červenec

Datum: 20. 7. 2014
Fotografií: 7
Složek: 0

Křepelky

Datum: 13. 11. 2010
Fotografií: 6
Složek: 1

Kytky z naší zahrady

Datum: 13. 11. 2010
Fotografií: 116
Složek: 1

Maturitní tablo 1986

Datum: 26. 2. 2013
Fotografií: 1
Složek: 0

Moje devadesátiletá babička Růža

Datum: 26. 2. 2013
Fotografií: 3
Složek: 0

Moje korely

Datum: 20. 7. 2013
Fotografií: 13
Složek: 0

Moje nejmilejší pohádka z dětství

Datum: 30. 9. 2011
Fotografií: 8
Složek: 0
Komentářů: 0

Moje orchideje

Datum: 13. 11. 2010
Fotografií: 19
Složek: 1

Moji papoušci horští kouřoví

Datum: 2. 5. 2014
Fotografií: 22
Složek: 0

Naše štěně Bastien

Datum: 2. 8. 2011
Fotografií: 23
Složek: 0

Nejen Českotřebovské povídky

Datum: 13. 12. 2010
Fotografií: 12
Složek: 0

Okolí bydliště

Datum: 13. 11. 2010
Fotografií: 14
Složek: 1

PAPOUŠCI

Datum: 17. 8. 2015
Fotografií: 13
Složek: 0
Komentářů: 0

Papoušek vlnkovaný

Datum: 13. 11. 2010
Fotografií: 40
Složek: 1

Pejsci v červnu

Datum: 13. 11. 2010
Fotografií: 17
Složek: 1

Přestavba sirotčince bez lešení

Datum: 8. 9. 2016
Fotografií: 16
Složek: 0

První mláďata andulek 2015

Datum: 17. 8. 2015
Fotografií: 10
Složek: 0

Stará Třebová

Datum: 3. 5. 2014
Fotografií: 11
Složek: 0

Stavba velké voliéry 2014

Datum: 17. 8. 2015
Fotografií: 17
Složek: 0

Úroda meruňek

Datum: 13. 11. 2010
Fotografií: 10
Složek: 1

Vánoční inspirace

Datum: 14. 11. 2012
Fotografií: 151
Složek: 0

Vánoční zvonečky a ozdoby

Datum: 2. 12. 2012
Fotografií: 20
Složek: 0

Využití PET lahví

Datum: 3. 11. 2012
Fotografií: 32
Složek: 0

Zahrada

Datum: 13. 11. 2010
Fotografií: 14
Složek: 1

Zlatí angličtí kokři

Datum: 13. 11. 2010
Fotografií: 60
Složek: 1

Zmizelá Třebová - Robovi u rotundy sv.Kateřiny

Datum: 30. 8. 2016
Fotografií: 3
Složek: 0
 

Fotografie

 
 

 

Portrét
Facebook


Archiv

Kalendář
<< březen >>
<< 2017 >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Statistiky

Online: 2
Celkem: 378445
Měsíc: 3374
Den: 135